تنهایی (1)
مهران زنگنه مهران زنگنه

 

 

اگر فواره‏ ی دل بگشایم

خاكستر دلم می ‏بالد

                    پر می ‏كشد

                    بر آسمان می‏ نشیند

                   غاشیه ‏ی حسرت بر آسمان می‏ كشد

                    به رنگ دلم

                                تنهاییم

                                        گرفته و تار

 

شدن

مهران زنگنه

 

به کودکی ندانیم و نگوییم این و آن

به نوجوانی چشم گشاییم بر این و آن

به جوانی گوییم که این ست و نه آن

به پیری گوییم هم این است و هم آن

 

 


August 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان