دکیڼي سترګي اشاره کړه
یعقوب منګل یعقوب منګل

دټیکرې پیڅه کړه پورته٬توري سترګي راښکاره کړه

موسکۍ شه په خنداشه٬سرکۍ شُنډي راښکاره کـــړه

 

دمیني اومحبت رازهمیشه٬پټ ساته په زړه کي

پام کړه خلک خبرنشې٬دکیڼي سترګي اشاره کړه

 

چه ماذدیګرشي زړه مي غواړي دیدنـونــــــــــه

سورمنګۍ په سرراواخله٬دګودرغاړه اجاره کړه

 

ای دښکلاچیښتني٬دومره ظلم اوستم مکړه په ما

آخربه لیونۍ شم درپسې٬لږرحم اولږه ګُذاره کړه

 

څیري ګریوان٬دمجنون په شان ګرځم په صحراکي

لیلا ده رانه ورکه٬ خاونده ته مي چاره کــــــــړه

 

یعقوب له غمه ډیروؤکړیدلي٬دخپل زوي په جداي کي

زُلیخادغلامانوپه بازارکي٬دیوسف دسترګوننداره کړه

 

که چیري درنه ورک شوم٬دعاشقانوپه محفل کــــي

ساقي شه جام په لاس٬د(منګل) په نوم راته ناره کړه

 

29.03.2013

آلمان


March 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان