روز همبستگی جهانی زنان بر همه مبارک باد!‏
بهروز مطلب زاده بهروز مطلب زاده

 

سلام!‏
‏       ‏ای زن!‏
ای شکوه زندگی!‏

چشمانم را به تو می‌سپارم
تا آفتاب جانت را نگاهبان باشد.‏

نگاهم را به تو می‌بخشم
تا در آیینه چشمانت طلوع خورشید را بنگرم.‏

دلم را به تو می‌سپارم
تا جان آفتابی‌ات بیگانه باشد با غم.‏

صدایم را به تو می‌بخشم
تا ترانه عشق را در جانت زمزمه‌گر باشد.‏

دستانم را در همان باغچه‌ای می‌کارم
که گل‌های دستان خواهرمان فروغ
می‌شکفد در آن.‏

ای زن
ای آشنا
ای شکوه زندگی
ای رنگین کمان عشق
سلام ...!‏
سلام ...!‏
سلام ...!‏‏٨ مارس ٢
۰۰۸

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Fl6pN0nlgE#!

A message of unity and solidarity: We are "One Woman".

…………………………………………………………………………………زن ایرانی‌

تو فخر خلقی ‌ای زن،

تو مادر بشری.

به بزم - قوی غزل خوان

به رزم - شیر نری.

فروغ مهر تو

زیبایی مقدّس تو

همیشه منشأ الهام شاعران بوده است.

تو خود سرود و شعری

حماسه و هنری.

مباد، ‌ای زن ایرانی‌،‌ای زن بیدار،

که سرنوشت تو در دست دیگران باشد.

به قرن فتح فضا،

که زن به جای فرشته به آسمان رفته است،

چرا وجود تو در چادری نهان باشد؟

شکوه پاکی روح تو، پوشش تن‌ تست،

کسی‌ که گفت،"ز مویت شراره می‌بارد"

درست گفت.

شراره به جان ناپاکان.

شرار خشم، به بد گوهری که پندارد،

عروسکی تو،

متاعی و نیمه انسانی‌

ز رشد قرن به دوری،

جدا ز دورانی.

من این حدیث کهن را چرا کنم آغاز؟

که مرغ جامعه با هر دو بال نیرومند،

یکی‌ زن و دگری مرد می‌کند پرواز.

چوشیر و شیره جان ترا خورد فرزند،

فراترست مقامت ز آسمان بلند،

که گاهواره فرداست دست و دامن تو.

تو مادری و تو سربازی و تو دانشمند

که روشن است به روی تو، چشم میهن تو.

تو در نبرد دلیرانه ی زمانه ما

بسا شهید که دادی

به راه آزادی

بسا به سنگر خونبار

کرده‌ای پیکار

که از اسارت اعصار غم رها گردی.

و پیشتاز رهایی نسل‌ها گردی...

امیدوارم و دارم به این امید ایمان

که در کسوف نمانی، تو‌ای زن ایرانی‌..... 

ژاله سلطانی(اصفهانی‌

 


March 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان