سنگلاخ عشق
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

       13/27/09 لویزیانا امریکا

به مشـعـــــل رخ جانانه دیدن آسان نیست

گلــی ز روضه خورشید چیدن آسان نیست

سفر به جانب سنگلاخ عشق پر خطر است

میان صـــخره ی خا را دویدن آسان نیست

امین شوی و شوی احــمد و شوی محمود

بســـــوی عرش معلی پریدن آ سان نیست

ندای دوســت به هر گـوش کی شود زیور

صدای آن مهـــی تابان شنیدن آسان نیست

شـــبان نمیـــشد اگر دوســت کی نبی میشد

ز پیــش رمه به خالق رسیدن آسان نیست

 

 

 

 


October 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان