شهر زمان
دکتر بیژن باران دکتر بیژن باران

 

 

 

آیا گذشته

کشوری غریبه است؟

با آداب و رسوم مهجور

میعادیست برای ارواح اسلاف-

مسافران جاده عمر

از شهرهای دور ویران

به گمشدگی در مه اوهام.

 

در خم خط زمان،

تقاطع 4راه گذشته و حال

کوچه های دیروز بی قال

خانه های امروز هندسه شهر شلوغ

با زبانهای منقرض دور اعصار

لهجه های نامفهوم، پوشاک عتیق،

حساب امروزین ابزار.

 

گاهی گویا زمان ایستاده؛

عقربه ساعت می چرخد-

با رسومات عتیق تقلید پیرار تکرار.

 

خط خاطرات نقبی به گذشته بوده؛

تا حال را یادها به آن برند.

 

آیا عشق در زمان ثابت است؟

عشق حافظ همانست

که عشق شاملو ست؟

آیا عشق در زمان ر

تغییر می کند چون چهره انسان؟

طلوع و غروب- آیا هر روز یک جور جدید اند

یا هر روز همان یکسان؟

آیا امکان برگشت به مکانهای رفته در گذشته  

است زیر فازهای نور ماه:

هفته ای داس، بعد قاچ زرد طالبی،

قرص تمام مجمر زعفران، سپس پنهان؟

گل یاس زیر ماه داس،

آلاچیق ستارگان،

تکرار می شود هر بهار.

050513


May 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان