صرف بشما
مسعود حداد مسعود حداد

من هشتم مارچ را صرف به شما...

تبریک میگویم ای مادران مهربان که

آغوش گرم خویش را

آسایشگاه ساختید و

تا ما زنده بمانیم وشما

جان باختید،

نه به آن زنهای زن ستیز

که در کرانه های حیات

با یک زیر نویس مختصر

شمع زندگی مادران را خاموش

میسازند و

هزران طفل چو من را

در جهنم می اندازند

صرف به  شما ،نه به خانم تی زیی لیونی ها(1)

نه به خانم کلنتون ها  وتاچرها.

من هشتم مارچ را صرف به  شما

تبریک میگویم ...

ای خواهران ستمدیده ام که

درآتش تعصب های کور

واحکام آیه های از عدالت دور

می سوزید  ومی سازید

وبا من هم آوازید،

نه به آن زنهای مرد سالار

که در قمار توّهُم

آزادی را می بازند و

با تازیانۀ تازی ها

بر عیله تان می تازند

صرف به شما ، نه به یاران سیمین

ونه به آن تیکه داران دین.

صرف به شما

5 مارچ2013

 

1 ـــ وزیر خارجۀ اسرائیل که در کشتار وقتل عام فلسطینی ها نقش عمده داشت.

 

 

 

 

 


March 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان