طنز گونهء ( شوخی با عناوین مطالب رسانه ها )
فضل الرحیم رحیم فضل الرحیم رحیم

بی بی سی ، می نویسد :

- دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد .

- اما مردم می گویند که حامد کرزی ، نتنها غم ماندن امریکا های را بخورد بلکه در سفری که دارد غم ایرانی ها را هم بخورد یعنی اینکه در سفر اش بی غم باش نباشد .

 

-'در طرح بودجه افغانستان توازن و مشارکت مردم توجه شود'

- به نظر مقامات این قصه های مفت است ، در طرح بودجه کشور بیشتر توازن مشارکت فامیل های مقامات مد نظر است تا مردم .

 

- کرزی و اوباما درباره پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان گفتگو می‌کنند .

- مردم می پرسند که قصه می کنند یا گفتگو ؟

 

رادیوی آزادی می نویسد :

- «معاونین حامد کرزی به نام های مختلف پول هنگفت را از بودجه دولت بدست می آورند»

- به نظر مردم اگر دولت بین چند شخصی حالت شخصی داشته باشد بناً بدست پول آوردند از بودجه چنین دولت هم کار و بار شخصی می باشد بکس چی .

 

- «ریاست جمهوری افغانستان از افراد مسلح غیر مسوول حمایت می کند»

- مردم می گویند : که مسوول از مسوول و غیر مسوول از غیر مسوول حمایت می کند این جای برای بگو و مگو ندارد .

 

- بسم الله محمدی: افغانستان بسوی جنگ داخلی نخواهد رفت .

- مردم فریاد می زنند که آزموده را آمودن خطاست .

 

- مشکل تخنیکی در توربین های ترکمنستان سبب قطع برق در برخی از ولایات افغانستان شده است .

- مردم می گویند که ما تا کی سر شانه های دیگران سوار باشیم بگذارید به پای خود راه رفتن را بیاموزیم .

 

06-01-2013


January 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان