قسمت نشد
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


قسمت نشد که چهره ات چون یار بنگرم

شب  را  به عشق  کنار تو بیدار بنگرم

من سوختم چو شمع به فراق تو در جنون

ساقی  نماند   گوشه  که   دربار  بنگرم

من   دربدر  چه   ناله    فریاد  میکشم

حسرت  به  دل  فتادهُ که  اغیار بنگرم

"محبوب" من کجاست که جُوید زحال من

تا  من به  خنده  سوی  او هر بار  بنگرم


May 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان