محجوب
نوشته : نذیر احمد (ظفر) نوشته : نذیر احمد (ظفر)

 ورجینیا –امریکا    13/09/01

 

ز بــسکه داده فلـــک درد و رنج و آزارم

قـــسم بنام  تو از عــمر خویـــش بیزارم

چــو باغــــــــبان کهنسال در زمـــین امید

گـــل وصـــال تـــــــــرا دانه دانه میکارم

خزان به قامــت خشکیده ام چه خواهد کرد

که من زفصل جوانـی  ذلـــــیل و بی بارم

هزار گلـــــــــــبن تابــنده رست پهلوی من

درین چمنکده ؛ محجوب و بد از تر خارم

زبانه می زند هر گوشـــــــــــه آتــــشم اما

نه مثل شمع به هر محـــــفل اشک میبارم

همین بس است که فــارغ ز دست گلچینم

نه زیب گــــــــــلشن و نی هم متاع بازارم

 

 

 


January 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان