نوید وصل
محمد اسحاق ثنا محمد اسحاق ثنا

بیا ساقی رهایم کن ز رنج روزگار امشب

بکن از باده ای چشمی مرا یک دم خمار امشب 

طبیبا چاره ای دردم عزیزی میکند درمان

علاجم گر همی خواهی عزیزی برگمار امشب

زدی ای چرخ صد تیرم ز پا افتم نیافتادم

نیازندم ز پا تیری دیگر قلب فگار امشب

اگر آیی به پرسانم ز روی مهر و از الفت

گذارم سر به پایت جان کنم از دل نثار امشب

نخواهم بی تو خواب راحت و یا اینکه آرامی

خوشم تا صبح بیداری به چشم انتظار امشب

نوید وصل میآید به گوشم کاروان در راهست

از آن زیبد کنم با صد تنما افتخار امشب

"ثنا " از غصه مینالد سرشک از دیده میبارد

بیا یک دم به پرسان اش دمی یابد قرار امشب

 

ونکوور کانادا

سه شنبه 7-5-2013


May 7th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان