گریه آبشار
عبدالله وفا عبدالله وفا

 

ای  آبشار  گریه  و  شور و نوا  ،  چرا  ؟

سر را  به سنگ میزنی بهر خدا  چرا  ؟

شب  تا  سحر چو  دیده من گریه میکنی ؟

ماتم   گرفته یی   بمن  بینوا   چرا  ؟

***

 ! اشکم  شده  روان  ز  پس  درد  و داغ  تو

سر  میزنم   به سنگ  که تو  از  ما جدا چرا ؟

شب  ناله  میکنم  ، که شکست بال  آرزو

ناید   نوای  هدهد  شیرین  ادا    چرا   ؟

نابود  باد   کرگس  و  کفتار  رو سیاه

دست  غرض  به کلبه این با « وفا »چرا؟

 

 

 

ویانا - اتریش

25.10.2013


November 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان