یادت
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

     لویزیانا 13/05/09

هر نفـــس با یاد تو پایـین و بالا میرود

ناله ئ شبگیر مـن تا عرش اعلا میرود

محمل ی هجران گزیدم در بساط دو ستی

کاروان زنده گی با شور و غوغا میرود

چــــــــند بهار آمد ندیدم گل بشاخ آرزو

ساقهِ خشک ام که با پائیز یکجا میرود

بسکه دلگیرم ز بخت خویش در ایام عمر

اشک چــــشمانم مثال آب ی دریا میرود

کی فراموشت کنم تا یک نفس دارم بجان

دیدن ی یوســف کـی از یاد زلیخا میرود

سا قیا جا مـــی دگر انداز کز سوز خمار

از سر ی مســتانه ی من کیف مینا میرود

تا (ظفر) نایل شود بر دیدن ی رخسار تو

عاشـــق ی بیچاره ات از دار دنیا میر ود

 

 

 


September 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان